Fakturaproblemer

10.10.2017
Fakturaproblemer

Mange opplever desverre ein del utfordringer med det nye elektroniske fakturasystemet som me tok i bruk i fjor.

Me jobbar med saken og prøver etter beste evne å ordne opp slik at alle skal få den fakturaen dei skal ha.

Nokon har fått varsel om at det finnes faktura til betaling i minidrett, men ingen faktura finnes når dei loggar inn.

Andre har kanskje fått ein faktura for mykje, og det beklagar me.

 

Er du ein av dei som er råka, ta kontakt så ordner me opp i dette.

© 2011 | DALE IL | post@daleil.org